[FA - Câu chuyện học viên] Hành trình 6 năm từ Fresher đến BUL

Hành trình 6 năm từ Fresher đến BUL của học viên FSoft Nguyễn Đình Vĩnh An: “Năng lực đến đâu, cơ hội đến đó, cắm đầu chạy thôi”Hành trình 6 năm từ Fresher đến BUL của học viên FSoft Nguyễn Đình Vĩnh An: “Năng lực đến đâu, cơ hội đến đó, cắm đầu chạy thôi”

Đăng bởi Admin - 22-12-2020

Đăng ký nhận bản tin FPT Software Academy

Đăng kí ngay để nhận tin tức về khóa học và các chương trình ưu đãi mới nhất của FPT Software Academy

Sự kiện nổi bật

Khóa học nổi bật

Đăng ký học