Lộ trình đào tạo Professional React Developer - FPT Software Academy

Đăng bởi - 09-07-2020

 

STT

Môn học

Các nội dung / Chủ đề

Thời lượng

1

Front-end Development Overview

Front-end web Development

Internet/web

Web Browsers

Domain Name System (DNS)

HTTP/Networks

Web hosting

User Interface/Interaction Design

3h

1 buổi

2

Frontend Essentials

HTML Overview; HTML Elements

Debugging HTML; HTML Text

Hyperlinks; Multimedia & Embedded

Table and Form

CSS Overview

Cascade and Inheritance; Selectors

Box Model; Overflow Contents

Values and Units; Sizing item

Background; Border

Styling image and form; Debugging CSS

Styling text; CSS Layout

JavaScript Overview

Variables; Numbers and Operators

String; Arrays; Objects; Conditionals

Loops; Functions

DOM; Events and Listeners

Debugging JavaScript; Revision and Audit

Front-end Essentials Final Exam

30h

10 buổi

3

CSS Advanced

Introduction and CSS selector,

Pseudo-Elements, Media Queries,

Color and Appearance, Flexbox,

Tables, Grid, Background & Boders,

Gradient, Transforms and Transitions,

Animations, CSS Framework

9h

3 buổi

4

JavaScript Advanced

Types and Coercion, Scope,

Closure, Higher-Order Functions,

Objects Oriented Programming and Prototypes,

ES6 Features, Parallel and Async,

Callback, Promises, Async/Await, Generator,

Audit and Revision.

21h

7 buổi

5

React Framework

TypeScript, React Overview,

React Component, Core Concepts,

Basic Hook, Styling, Debug React app,

React Portal, Routing with React Router,

Working with Forms, Server Interaction,

State Management, UI Components,

React Common Recipes

Advanced Hooks, Unit Test,

Optimizing Performance,

Build Tools, Final Exam

51h

17 buổi

6

Project/OJT and Interview

 

Mock Project

27h

9 buổi

 

Đăng ký học tại đây:

 

Đăng ký nhận bản tin FPT Software Academy

Đăng kí ngay để nhận tin tức về khóa học và các chương trình ưu đãi mới nhất của FPT Software Academy

Có thể bạn quan tâm

FPT Software Academy khai giảng Khóa đào tạo Lập trình viên chuyên nghiệp

Trong các ngày 23/6, 29/6 và 6/7 tới đây, FPT Software Academy sẽ tổ chức khai giảng đồng bộ các khóa đào tạo lập trình chuyên nghiệp trên cả 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

Đăng bởi FPT Software Academy - 30 Jun 2020

9x lọt top 100 nhân viên FPT Software xuất sắc sau 5 tháng làm việc

Với điểm TOEIC 960/990, IELTS 7.5 và kỹ năng giao tiếp tự tin, nắm vững kiến thức lập trình sau tốt nghiệp, Lã Thanh Dương được tuyển dụng ngay vào vị trí lập trình viên làm cho dự án lớn với khách hàng Mỹ và đạt thành tích xuất sắc tại FPT Software.

Đăng bởi - 28 Aug 2020