Lộ trình đào tạo IT Fundamentals

Đăng bởi Admin - 26-10-2020

STT Môn học Các nội dung / Chủ đề Thời lượng
1 IT Basics

Session 1: Computer structure and operations
Session 2: Numeral systems, representing information in computer
Session 3: Operating systems, Windows OS
Session 4: Computer software, Character encoding
Session 5: Computer network and using computer network
Session 6: Software development & Developer career path. Theory Test (1 hour)

 

18 giờ (6 buổi)
2 Build a First Website with HTML/CSS

Session 1: Introduction to the Internet and Web Design
Session 2: Building a Webpage Template with HTML5
Session 3: Enhancing a Website with Links and Images
Session 4: Applying CSS Styles to Webpages
Session 5: Responsive Design Part 1: Designing for Mobile Devices
Session 6: Responsive Design Part 2: Designing for Tablet and Desktop Devices
Session 7: Creating Tables and Forms
Session 8: Integrating Audio and Video
Session 9: Creating Interactivity with Social Media and       JavaScript
Session 10: Final Exam

29 giờ (10 buổi)
3 C Programming Language Basic

Session 1: C Introduction, Data types, Variables and Constants
Session 2: C Operators
Session 3,4: Array, Flow controls
Session 5: Workshop, Reviewing
Session 6: Pointers and String
Session 7: Functions, Arguments and Parameters
Session 8: Workshop, Reviewing
Session 9: Structure in C
Session 10: I/O Streams and File Handling
Session 11: Workshop, Reviewing
Session 12: Final Exam

 

36 giờ (12 buổi)
4 Data Structure and Algorithm

Session 1: Introduction to Data structures and Algorithms Abstract Data Types, Arrays
Session 2: LinkedList, Stack and Queue
Session 3: Assignment Review
Session 4: Algorithm, Flowchart, pseudo code
Session 5: Sorting Algorithms; Bubble, Selection Sort; Analysis of Sorting Algorithms
Session 6: Searching; Linear Search; Variations of Linear Search
Session 7: Implement somes basic algorithm
Session 8: Final Exam

 

24 giờ (10 buổi)

Đăng ký tham gia khóa học:

Đăng ký nhận bản tin FPT Software Academy

Đăng kí ngay để nhận tin tức về khóa học và các chương trình ưu đãi mới nhất của FPT Software Academy

Có thể bạn quan tâm

FPT Software Academy khai giảng Khóa đào tạo Lập trình viên chuyên nghiệp

Trong các ngày 23/6, 29/6 và 6/7 tới đây, FPT Software Academy sẽ tổ chức khai giảng đồng bộ các khóa đào tạo lập trình chuyên nghiệp trên cả 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

Đăng bởi FPT Software Academy - 30 Jun 2020

9x lọt top 100 nhân viên FPT Software xuất sắc sau 5 tháng làm việc

Với điểm TOEIC 960/990, IELTS 7.5 và kỹ năng giao tiếp tự tin, nắm vững kiến thức lập trình sau tốt nghiệp, Lã Thanh Dương được tuyển dụng ngay vào vị trí lập trình viên làm cho dự án lớn với khách hàng Mỹ và đạt thành tích xuất sắc tại FPT Software.

Đăng bởi - 28 Aug 2020