Lộ trình đào tạo Front-end Developer - FPT Software Academy

Đăng bởi Admin - 04-06-2020

STT

Môn học

Các nội dung / Chủ đề

Thời lượng

1

Front-end Development Overview

Front-end web Development

Internet/web

Web Browsers

Domain Name System (DNS)

HTTP/Networks

Web hosting

User Interface/Interaction Design

6h

2 buổi

2

HTML Essentials

HTML Overview; HTML Elements

Debugging HTML; HTML Text

Hyperlinks; Multimedia & Embedded

Table and Form

9h

3 buổi

3

CSS Essentials

CSS Overview

Cascade and Inheritance; Selectors

Box Model; Overflow Contents

Values and Units; Sizing item

Background; Border

Styling image and form; Debugging CSS

Styling text; CSS Layout

Audit and Revision

9h

3 buổi

4

JavaScript Essentials

JavaScript Overview

Variables; Numbers and Operators

String; Arrays; Objects; Conditionals

Loops; Functions

DOM; Events and Listeners

Debugging JavaScript; Revision and Audit

Front-end Essentials Final Exam

24h

8 buổi

5

jQuery and AJAX

Introduction to jQuery

Using jQuery Core

Events

Effects

AJAX

Plugins

Performance Tips

Code Organization

jQuery UI

jQuery Mobile

Revision and Exam

12h

4 buổi

 

Đăng ký học tại: 

Đăng ký nhận bản tin FPT Software Academy

Đăng kí ngay để nhận tin tức về khóa học và các chương trình ưu đãi mới nhất của FPT Software Academy

Có thể bạn quan tâm

FPT Software Academy khai giảng Khóa đào tạo Lập trình viên chuyên nghiệp

Trong các ngày 23/6, 29/6 và 6/7 tới đây, FPT Software Academy sẽ tổ chức khai giảng đồng bộ các khóa đào tạo lập trình chuyên nghiệp trên cả 3 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

Đăng bởi FPT Software Academy - 30 Jun 2020

9x lọt top 100 nhân viên FPT Software xuất sắc sau 5 tháng làm việc

Với điểm TOEIC 960/990, IELTS 7.5 và kỹ năng giao tiếp tự tin, nắm vững kiến thức lập trình sau tốt nghiệp, Lã Thanh Dương được tuyển dụng ngay vào vị trí lập trình viên làm cho dự án lớn với khách hàng Mỹ và đạt thành tích xuất sắc tại FPT Software.

Đăng bởi - 28 Aug 2020