Sự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình C và C++

Đăng bởi Nguyễn Huy - March 8, 2022
Ngôn ngữ lập trình c

Khi tìm hiểu về lập trình, chắc hẳn sẽ có nhiều bạn chưa thể phân biệt rõ về các ngôn ngữ lập trình bắt đầu bằng “C” như: C, C# và C++. Thực tế thì cả ba ngôn ngữ này đều là những ngôn ngữ lập trình riêng biệt nhắm vào các lĩnh vực công nghệ khác nhau.

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và phân biệt 2 ngôn ngữ lập trình C và C++ nhé!

1. Lập trình C và C++ là gì?

Lập trình C

ngôn ngữ lập trình C

Ra đời vào năm 1972, C là ngôn ngữ lập trình mệnh lệnh được Dennis Ritchie phát triển. Ngôn ngữ lập trình C được phát triển để dùng trong hệ điều hành UNIX. Chính vì vậy, ngôn ngữ lập trình C đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất thế giới.

Ngoài ra, C là ngôn ngữ lập trình bậc trung, nó được tạo ra để có thể thuận tiện viết các chương trình lớn mà không có nhiều lỗi và không đặt gánh nặng cho người viết trình dịch C.

Để có thể tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ lập trình C, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây nhé: Ngôn ngữ lập trình C

Lập trình C++

ngôn ngữ lập trình C++

C++ là một ngôn ngữ lập trình máy tính có tính năng của ngôn ngữ lập trình C cũng như Simula 67 (một ngôn ngữ hướng đối tượng đầu tiên). Kế thừa và phát triển C, C++ đã giới thiệu khái niệm Class và Objects.

C++ đóng gói các tính năng ngôn ngữ cấp cao và cấp thấp. Vì vậy, nó được xem như một ngôn ngữ cấp độ trung gian. Trước đó ngôn ngữ lập trình C++ được gọi là “C with classes” vì C++ có tất cả các thuộc tính của ngôn ngữ C.

 

2. Lập trình C và C++ khác nhau ở điểm nào

  • C là ngôn ngữ hướng thủ tục (POP), trong khi C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
  • C chỉ hỗ trợ con trỏ trong khi C++ hỗ trợ cả con trỏ và tham chiếu.
  • C không cho phép bạn sử dụng tính năng nạp chồng hàm trong khi C++ cho phép bạn sử dụng tính năng nạp chồng hàm.
  • C hỗ trợ các kiểu dữ liệu tích hợp trong khi C++ hỗ trợ các kiểu dữ liệu cài sẵn cũng như do người dùng định nghĩa.
  • Ngôn ngữ C tuân theo phương pháp lập trình từ trên xuống trong khi C++ theo phương pháp lập trình từ dưới lên.
  • C scanf và printf được sử dụng cho đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn trong khi trong C++, cin và cout được cung cấp cho các hoạt động đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn.

3. Bảng so sánh sự khác nhau chi tiết giữa C và C++

Cơ sở phân biệt C C++
Kiểu lập trình Ngôn ngữ hướng thủ tục. Ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.
Cách tiếp cận lập trình C tuân theo phương pháp lập trình Top Down C++ theo phương pháp lập trình từ dưới lên.
Phần mở rộng tệp  .c .cpp
Chương trình phân chia chương trình lớn được chia nhỏ thành các hàm. Chương trình lớn được chia thành Đối tượng và Lớp.
Kết cấu Không có tính năng khai báo hàm. Cung cấp tính năng khai báo một hàm như một hàm thành viên của cấu trúc.
Hàm nội tuyến Nó không cho phép chức năng nội tuyến. Nó hỗ trợ chức năng nội tuyến.
Hoạt động I/O tiêu chuẩn Trong C scanf và printf được sử dụng cho đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn Trong C++, cin» và cout« được đưa ra cho các hoạt động đầu vào và đầu ra tiêu chuẩn.
Bảo mật dữ liệu Dữ liệu không được bảo mật. Dữ liệu được bảo mật nên không thể bị các chức năng bên ngoài truy cập. (Sử dụng khái niệm đóng gói của OOP)
Dễ mã hóa C là một ngôn ngữ cũ hơn được mô tả là Hands-on. Trong ngôn ngữ này, bạn phải yêu cầu chương trình làm mọi thứ. Hơn nữa, ngôn ngữ này sẽ cho phép bạn làm hầu hết mọi thứ. Cho phép mã hướng đối tượng được kiểm soát cao.
Khả năng tương thích với các ngôn ngữ khác C không tương thích với ngôn ngữ khác. C++ tương thích với các ngôn ngữ lập trình chung khác.
Con trỏ C chỉ hỗ trợ con trỏ. Hỗ trợ cả con trỏ và tham chiếu.
Biến đổi Trong C, biến nên được định nghĩa ở đầu chương trình. C++ cho phép bạn khai báo các biến ở bất kỳ đâu trong hàm.
Tiêu điểm C tập trung vào các bước hoặc thủ tục được tuân theo để giải quyết một vấn đề. C++ nhấn mạnh các đối tượng chứ không phải các bước hoặc thủ tục. Nó có mức độ trừu tượng cao hơn.
Quá tải chức năng C không cho phép bạn sử dụng chức năng quá tải. C++ cho phép bạn sử dụng tính năng nạp chồng hàm.
Loại dữ liệu C không cho phép bạn khai báo kiểu dữ liệu String hoặc Boolean. Nó hỗ trợ các kiểu dữ liệu tích hợp và nguyên thủy. C++ hỗ trợ kiểu dữ liệu String và Boolean.
Xử lý ngoại lệ C không hỗ trợ Xử lý Ngoại lệ. Tuy nhiên, nó có thể được thực hiện bằng một số cách giải quyết. C++ hỗ trợ xử lý ngoại lệ. Hơn nữa, thao tác này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng khối try and catch.
Chức năng Không cho phép các chức năng có sắp xếp mặc định Cho phép các chức năng với sự sắp xếp mặc định.
Không gian tên Nó không có trong ngôn ngữ C. Nó hiện diện trong ngôn ngữ C++.
Mã nguồn Mã nguồn chương trình định dạng tự do. Ban đầu được phát triển từ ngôn ngữ lập trình C.
Mối quan hệ C là một tập con của C++. Nó không thể chạy mã C++. C++ là tập siêu của C. C++ có thể chạy hầu hết mã C trong khi C không thể chạy mã C++.
Thúc đẩy bởi Ngôn ngữ hướng chức năng Ngôn ngữ hướng đối tượng
Tiêu điểm Tập trung vào phương pháp hoặc quy trình thay vì dữ liệu. Tập trung vào dữ liệu thay vì phương pháp hoặc thủ tục.
Đóng gói Không hỗ trợ đóng gói. Vì Dữ liệu và các chức năng là các thực thể riêng biệt và tự do. Hỗ trợ đóng gói. Dữ liệu và các chức năng được đóng gói cùng nhau như một đối tượng.
Che giấu thông tin C không hỗ trợ ẩn thông tin. Trong ngôn ngữ này, dữ liệu là các thực thể tự do và có thể được thay đổi bên ngoài mã. Đóng gói ẩn dữ liệu. Vì vậy, các cấu trúc dữ liệu và toán tử được sử dụng theo ý định.
Quản lý bộ nhớ C cung cấp các hàm malloc () và calloc () để cấp phát bộ nhớ động. C++ cung cấp một toán tử mới cho mục đích này.
Loại dữ liệu Hỗ trợ các kiểu dữ liệu tích hợp sẵn. Hỗ trợ các kiểu dữ liệu cài sẵn và do người dùng xác định.
Biến toàn cục Cho phép khai báo nhiều biến toàn cục. Không cho phép Khai báo nhiều biến toàn cục.
Khái niệm về ánh xạ Việc ánh xạ giữa Dữ liệu và Hàm rất phức tạp. Ánh xạ giữa Dữ liệu và Chức năng có thể được thiết lập dễ dàng bằng cách sử dụng “Lớp và Đối tượng”.
Di sản Kế thừa không được hỗ trợ C Có thể kế thừa trong ngôn ngữ C++.
Tệp tiêu đề mặc định C đã sử dụng tệp tiêu đề stdio.h. C++ sử dụng iostream.h làm tệp tiêu đề mặc định.
Chức năng ảo Khái niệm về Hàm ảo có trong C. Khái niệm Hàm ảo không được sử dụng trong C++.
Từ khóa Chứa 32 từ khóa. Chứa 52 từ khóa.
Tính đa hình Trong C. Tính đa hình là không thể Khái niệm đa hình được sử dụng trong C++. Tính đa hình là một trong những Tính năng Quan trọng nhất của OOPS.
Lập trình GUI cung cấp công cụ GTK để lập trình GUI hỗ trợ các công cụ Qt để lập trình GUI

Như vậy, thông qua bài viết trên FA đã giúp các bạn phân biệt rõ sự khác nhau giữa 2 ngôn ngữ lập trình C và C++. Bên cạnh đó, còn rất nhiều những ngôn ngữ lập trình khác dễ gây hiểu nhầm dành cho những người mới tìm hiểu về lập trình, các bạn có thể tham khảo những bài sau để có thể phân biệt rõ hơn nhé:

Có thể bạn quan tâm

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

Học Viện Đào Tạo FPT Software chính thức được Sở Lao động – Thương binb...
Đăng bởi LinhTDK - May 17, 2023

Chân dung “nữ tướng” đầy bản lĩnh của FPT Software Academy

Với những đức tính vốn có của phụ nữ như kiên trì, tỉ mỉ, chỉn chu cộng...
Đăng bởi LinhNTK7 - October 13, 2022

“Mình đã thử rất nhiều cách để cân bằng giữa việc học và làm việc”

Đó là những chia sẻ mở đầu của Nguyễn Hữu Hoàng – Hiện đang theo học...
Đăng bởi LinhNTK7 - September 28, 2022