Lộ trình đào tạo Web Application Testing

Đăng bởi admin - December 1, 2021
Lộ trình đào tạo Web Application Testing

Lộ trình đào tạo Web Application Testing

Môn học Các nội dung / Chủ đề Thời lượng
1

SQL for Tester – SQL4T

Môn học này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng được sử dụng phổ biến nhất về SQL. Sau khi học xong bạn sẽ hiểu về Hệ quản trị cơ sở dữ liệu – DBMS và Mối quan hệ trong hệ quản trị dữ liệu – RDMBS, Có thể đọc và hiểu bảng dữ liệu quan hệ, các lệnh truy vấn SQL, có thể viết các câu lệnh SQL để truy vấn (kết hợp 1 và nhiều bảng), cập nhật dữ liệu và quản lý dữ liệu.

Database Concepts and ER Model

Introduction SQL and SQL Server

DML Statements

SQL Joins

Sub-Queries

Final Exam

15h

5 buổi

2

Software Testing Foundation – STF

Môn học này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng căn bản, thiết yếu đối với bất cứ kiểm thử viên phần mềm nào

Trong suốt môn học, bạn sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng học được để biết cách đọc, làm rõ yêu cầu kiểm thử từ đó thiết kế, viết được các tình huống kiểm thử cũng như thực hiện và báo cáo kiểm thử.

Tester Competency, Software Lifecycles & Software Development models  

Fundamentals of Testing Concepts

Fundamental test process

Test Levels

Study and Clarify Software Requirement

Test Techniques and Test Case

Test report

Final Exam

31h

6 buổi

3

Web Applications Testing – WAT

Môn học này cung cấp cho bạn trải nghiệm cụ thể thực hiện kiểm thử cho ứng dụng Web trên cả máy tính và điện thoại.

Học viên sẽ được thực hành và trải nghiệm công việc thông qua một Project  xuyên suốt quá trình học.

Mock project introduction (inputs, outputs, barem)

Study and Clarify Requirement

Write test case

Mock project test execution

Execute test in PC browser and Reports

Execute test in mobile browser and Reports

24h

8 buổi

hoccungFA Lotrinhfdaotao manualtest WebTesting
Có thể bạn quan tâm

“Mình đã thử rất nhiều cách để cân bằng giữa việc học và làm việc”

Đó là những chia sẻ mở đầu của Nguyễn Hữu Hoàng – Hiện đang theo học...
Đăng bởi LinhNTK7 - September 28, 2022

Gặp gỡ chàng lớp trưởng “vạn người mê” của .Net 03

Với kim chỉ nam “Công nghệ là phép thuật cuối cùng còn tồn tại trên thế...
Đăng bởi LinhNTK7 - September 12, 2022

Lộ trình đào tạo IT – Business Analyst

Khi tham gia chương trình đào tạo tại FA, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ...
Đăng bởi GiaDP - July 22, 2022