Lộ trình đào tạo Professional Angular Developer - FPT Software Academy

Lộ trình đào tạo Professional Angular Developer

Đăng bởi admin - December 6, 2021
Lộ trình đào tạo Professional Angular Developer

Lộ trình đào tạo Professional Angular Developer

 

STT

Môn học

Các nội dung / Chủ đề

Thời lượng

1

Front-end Development Overview

Front-end web Development

Internet/web

Web Browsers

Domain Name System (DNS)

HTTP/Networks

Web hosting

User Interface/Interaction Design

3h

1 buổi

2

HTML Essentials

HTML Overview; HTML Elements

Debugging HTML; HTML Text

Hyperlinks; Multimedia & Embedded

Table and Form

3h

1 buổi

3

CSS Essentials

CSS Overview

Cascade and Inheritance; Selectors

Box Model; Overflow Contents

Values and Units; Sizing item

Background; Border

Styling image and form; Debugging CSS

Styling text; CSS Layout

Audit and Revision

6h

2 buổi

4

JavaScript Essentials

JavaScript Overview

Variables; Numbers and Operators

String; Arrays; Objects; Conditionals

Loops; Functions

DOM; Events and Listeners

Debugging JavaScript; Revision and Audit

Front-end Essentials Final Exam

21h

7 buổi

5

CSS Advanced

Introduction and CSS Selectors

Pseudo-Elements; Media Queries

Color and Appearance

Flexbox; Tables; Grid

Background & Borders

Gradient; Transforms and Transitions

Animations; CSS Framework

Revision

10h

3 buổi

6

JavaScript Advanced

Types and Coercion

Scope; Closure

Higher-order Functions

Objects Oriented Programming and Prototypes

ES6 Features

Revision

Parallel and Async

Callback; Promises

async/await; Generator

Audit and Revision

Final Exam

21h

7 buổi

7

Angular Framework

Big Picture

Components and Databindings

Directives and Modules

Component Interaction

Lifecycle hooks

Pipe; Service

Debugging Angular app

Routing; Angular Forms

Observable; Server Interaction

UI Components; Unit Testing

Revision and Audit

Final Exam

51h

17 buổi

8

Mock Project/OJT and Interview

Tham gia phát triển các dự án giả lập và thực hành xây dựng các website hoàn chỉnh

Project Setup

Creating and Editing Java Source Code

Compiling and Running the Application

Testing and Debugging the Application

Building, Running, and Distributing the Application

27h

9 buổi

 

Angular Developer Lotrinhdaotao
Có thể bạn quan tâm

Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp

Học Viện Đào Tạo FPT Software chính thức được Sở Lao động – Thương binb...
Đăng bởi LinhTDK - May 17, 2023

Chân dung “nữ tướng” đầy bản lĩnh của FPT Software Academy

Với những đức tính vốn có của phụ nữ như kiên trì, tỉ mỉ, chỉn chu cộng...
Đăng bởi LinhNTK7 - October 13, 2022

“Mình đã thử rất nhiều cách để cân bằng giữa việc học và làm việc”

Đó là những chia sẻ mở đầu của Nguyễn Hữu Hoàng – Hiện đang theo học...
Đăng bởi LinhNTK7 - September 28, 2022