Lộ trình đào tạo .NET Fullstack Developer

Đăng bởi admin - December 6, 2021
Lộ trình đào tạo .NET Fullstack Developer

Lộ trình đào tạo .NET Fullstack Developer

 

STT

Môn học

Các nội dung / Chủ đề

Thời lượng

1

SQL Essentials

Môn học này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng được sử dụng phổ biến nhất và là đòi hỏi bắt buộc phải biết đối với bất cứ một lập trình viên Back-End nào có làm việc với Cơ sở dữ liệu quan hệ.

Database Concepts and ER Model

Introduction SQL and SQL Server

DML Statements

Advance DML Statements

SQL Joins

Sub-Queries and Best Practices

Final Exam

27h

9 buổi

2

C# Programming Language

Môn học này giúp người học sử dụng thành thạo các tính năng được cung cấp bởi ngôn ngữ lập trình/thư viện chuẩn .Net và xây dựng được những chương trình ứng dụng đơn giản (Build a simple application) hướng dẫn để viết code đúng chuẩn, áp dụng các best practice hay và cách debug chương trình hiệu quả.

.NET Introduction

Method, Operators, Conditional

Loop statements

String in C#

DateTime in C#

Debug in Visual Studio

OOP Introduction & Characteristics

Overload, Override

Abstract class, Interface

Common C#OOP features

Generic, Collection

Exception

Delegate, Event, Anonymous

Lambda Expression, LINQ API

LINQ in practice

Code and Unit Test

Final Exam

Audit/Interview

57h

19 buổi

3

FrontEnd Essentials

Môn học này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng được sử dụng phổ biến để phát triển các dự án Web Application, bao gồm: HTML5, CSS3, JavaScripts và thư viện web frond-end phố biến Bootstrap4. Người học có thể tạo ra được những web page trong ứng dụng web theo những mục đích riêng sử dụng những công nghệ này đáp ứng yêu cầu của người dùng.

HTML/CSS

Bootstrap

Bootstrap Common Components

JavaScript

jQuery

Final Exam

27h

9 buổi

4

Entity Framework

Môn học này cung cấp cho bạn kiến thức cốt lõi về Entity Framework.

Entity Framework architecture

EF Database First

EF Database First

EF Code First

Code-First Conventions

Data Annotations

Fluent API Configurations

Code-First Migrations

Final Exam

24h

8 buổi

5

ASP.NET MVC

Đây là khóa học giúp người học hoàn thiện đầy đủ nhất các kỹ năng để có thể nắm được quy trình phát triển một dự án .Net Web, hướng học viên tới công nghệ phát triển website và xây dựng ứng dụng nhanh nhất sử dụng Frameworks.

MVC architecture in ASP.NET

Routing in MVC

Controller and actions

Model, Model binding and Data Annotation

View, Layout, Area in MVC

Razor view engine

Strongly Type, Loosely Type

Html Helper

Security

Filter

Build complete a web application

Final Exam

Audit/Interview

42h

14 buổi

6

Mock Project/OJT and Interview

Tham gia phát triển các dự án giả lập và thực hành xây dựng các website hoàn chỉnh

Project Setup

Creating and Editing .Net Source Code

Compiling and Running the Application

Testing and Debugging the Application

Building, Running, and Distributing the Application

36h

12 buổi

 

.NET FullstackDeveloper Lotrinhdaotao
Có thể bạn quan tâm

Lộ trình đào tạo IT – Business Analyst

Khi tham gia chương trình đào tạo tại FA, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ...
Đăng bởi GiaDP - July 22, 2022
Ms. Rowena D Law-agey, giảng viên tiếng Anh tại FSOFT Academy

Cùng Ms.Rowena trở thành kỹ sư lập trình toàn cầu

Bằng tâm huyết và sự sáng tạo, cô Rowena đã truyền cảm hứng học tiếng Anh...
Đăng bởi LinhNTK7 - July 22, 2022

Khóa học Front-end Developer

Khi tham gia chương trình đào tạo tại FA, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ...
Đăng bởi GiaDP - July 21, 2022