Lộ trình đào tạo Automation Testing

Đăng bởi admin - December 7, 2021

Lộ trình đào tạo Automation Testing

 

STT Môn học Các nội dung / Chủ đề Thời lượng
1

Java Basic for Tester

Môn học này cung cấp cho bạn kiến thức Java cơ bản nhất và là đòi hỏi bắt buộc phải biết đối với bất cứ một Automation tester nào khi tham gia dự án kiểm thử phần mềm tự động.

Java Introduction

Java Flow Control

Java OOP

Java Exception Handling

Java List

Java I/O Streams

Reading and Writing XML, JSON in Java

Reading and Writing Excel file in Java

JDBC in Java

Presentation/ Project Assignment/ Final Exam/ Audit/ Interview

39 giờ

13 buổi

2

Automation Test for Web

Môn học này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng thiết yếu đối với bất cứ Automation tester khi thực hiện kiểm thử cho ứng dụng Web. Môn học cung cấp cho bạn kiến thức về các automation testing framework phổ biến khi áp dụng vào các dự án Automation Testing.

Hàng loạt các bài tập Lab gắn liền với các bài học giúp người học thực hành và rèn luyện kỹ năng. Những bài tập giúp học viên áp dụng được những kiến thức đã học.

TestNG Testing Framework

Introduction Selenium IDE & Setup environment

Finding Web Elements

Working with Elements

Working with Selenium API

Synchronizing Tests and Working with Alerts, Frames, and Windows

Cross-Browser Testing

Build Automation Web Framework (Page Object Model)

Build Automation Web Framework (Data-Driven Testing)

Presentation/ Project Assignment/ Final Exam/ Audit/ Interview

42 giờ

14 buổi

3

Automation Test for Mobile

Môn học này cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng thiết yếu đối với bất cứ Automation tester khi thực hiện kiểm thử cho ứng dụng Mobile Android. Môn học cung cấp cho bạn kiến thức về automation testing framework phổ biến khi áp dụng vào các dự án Mobile Automation Testing.

Getting Started with Appium and Finding Mobile Elements

Automating Different Apps

Advanced User Interactions

Cucumber Behavior Driven Data

Build Automation Mobile Framework (Cucumber & Appium)

Presentation/ Project Assignment/ Final Exam/ Audit/ Interview

27h

9 buổi

 

Automation Test Developer Lotrinhdaotao
Có thể bạn quan tâm

Lộ trình đào tạo IT – Business Analyst

Khi tham gia chương trình đào tạo tại FA, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ...
Đăng bởi GiaDP - July 22, 2022
Ms. Rowena D Law-agey, giảng viên tiếng Anh tại FSOFT Academy

Cùng Ms.Rowena trở thành kỹ sư lập trình toàn cầu

Bằng tâm huyết và sự sáng tạo, cô Rowena đã truyền cảm hứng học tiếng Anh...
Đăng bởi LinhNTK7 - July 22, 2022

Khóa học Front-end Developer

Khi tham gia chương trình đào tạo tại FA, học viên sẽ nhận được sự hỗ trợ...
Đăng bởi GiaDP - July 21, 2022