Lịch khai giảng

Cập nhật mới nhất tại FPT Software Academy!

Khoá học Ngày khai giảng Khu vực Lịch học Thời lượng Chỗ trống Đăng ký
Professional React Developer 23-07-2022 Toàn quốc 18:00-21:00 thứ 3,5
8:30 - 11h30 thứ 7
162 giờ 13/15 Lịch học 18:00-21:00 thứ 3,5
8:30 - 11h30 thứ 7
Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-07-2022 Chỗ trống 13/15 Đăng ký
Front-end Developer 23-07-2022 Toàn quốc 18:00-21:00 thứ 3,5
8:30 - 11h30 thứ 7
60 giờ 12/15 Lịch học 18:00-21:00 thứ 3,5
8:30 - 11h30 thứ 7
Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-07-2022 Chỗ trống 12/15 Đăng ký
Embedded Developer 23-07-2022 Toàn quốc 18:00-21:00 thứ 2,4,6 144 giờ 17/20 Lịch học 18:00-21:00 thứ 2,4,6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-07-2022 Chỗ trống 17/20 Đăng ký
[ĐN] IT – Business Analyst Foundation 28-07-2022 Đà Nẵng 18h00-21h00 thứ 3,5,7 hàng tuần 70 giờ 10/25 Lịch học 18h00-21h00 thứ 3,5,7 hàng tuần Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 28-07-2022 Chỗ trống 10/25 Đăng ký
[ĐN] Fullstack Java Web Developer for Beginner 30-07-2022 Đà Nẵng Full-time hoặc Part-time (18h00-21h00 thứ 2, 4, 6 hàng tuần) 326 giờ 10/20 Lịch học Full-time hoặc Part-time (18h00-21h00 thứ 2, 4, 6 hàng tuần) Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 30-07-2022 Chỗ trống 10/20 Đăng ký
IT – Business Analyst Foundation 30-07-2022 Toàn quốc 18h -21h: Thứ 3, thứ 5
8h30 - 11h30: Thứ 7
70 giờ 19/20 Lịch học 18h -21h: Thứ 3, thứ 5
8h30 - 11h30: Thứ 7
Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 30-07-2022 Chỗ trống 19/20 Đăng ký
Rows per page