Lịch khai giảng

Khoá học Ngày khai giảng Khu vực Lịch học Thời lượng Chỗ trống Đăng ký
[Online-Virtual] Python/Machine Learning 07-12-2021 Hà Nội
Đà Nẵng
TP HCM
18h00-21h00 thứ 3,5 và 8h30-11h30 thứ 7 hàng tuần 80 giờ 10/20 Lịch học 18h00-21h00 thứ 3,5 và 8h30-11h30 thứ 7 hàng tuần Khu vực Hà Nội
Đà Nẵng
TP HCM
Ngày khai giảng 07-12-2021 Chỗ trống 10/20 Đăng ký
[ĐN] Fullstack Java Web Developer 15-12-2021 Đà Nẵng 8h00-17h00 các ngày trong tuần 435 giờ 6/18 Lịch học 8h00-17h00 các ngày trong tuần Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 15-12-2021 Chỗ trống 6/18 Đăng ký
[ĐN] Web Applications Testing 15-12-2021 Đà Nẵng 18-21h thứ 2,4,6 hàng tuần 80 giờ 10/20 Lịch học 18-21h thứ 2,4,6 hàng tuần Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 15-12-2021 Chỗ trống 10/20 Đăng ký
[ĐN] IT Fundamentals 16-12-2021 Đà Nẵng Fulltime từ 8-17h thứ 2-thứ 6 107 giờ 15/20 Lịch học Fulltime từ 8-17h thứ 2-thứ 6 Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 16-12-2021 Chỗ trống 15/20 Đăng ký
[HCM] Python/Machine Learning 20-12-2021 TP HCM 18:00-21:00 thứ 2,4,6 hàng tuần 80 giờ 13/20 Lịch học 18:00-21:00 thứ 2,4,6 hàng tuần Khu vực TP HCM Ngày khai giảng 20-12-2021 Chỗ trống 13/20 Đăng ký
[HCM] Automation Testing 20-12-2021 TP HCM 18h00-21h00 thứ 2,4,6 hàng tuần 108 giờ 17/20 Lịch học 18h00-21h00 thứ 2,4,6 hàng tuần Khu vực TP HCM Ngày khai giảng 20-12-2021 Chỗ trống 17/20 Đăng ký
Rows per page