Lịch khai giảng

Cập nhật mới nhất tại FPT Software Academy!

Khoá học Ngày khai giảng Khu vực Lịch học Thời lượng Chỗ trống Đăng ký
[Online – Virtual] Software Testing 07-12-2022 Toàn quốc 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
99 giờ 8/15 Lịch học 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 07-12-2022 Chỗ trống 8/15 Đăng ký
[Online – Virtual Training] Python Essentials 13-12-2022 Toàn quốc 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
42 giờ 8/15 Lịch học 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 13-12-2022 Chỗ trống 8/15 Đăng ký
Fullstack Java Web Developer 16-12-2022 Toàn quốc 18h00 -21h00 Thứ 2,4,6 206 giờ 15/20 Lịch học 18h00 -21h00 Thứ 2,4,6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 16-12-2022 Chỗ trống 15/20 Đăng ký
Automation Testing 16-12-2022 Toàn quốc 18h - 21h; Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 108 giờ 16/20 Lịch học 18h - 21h; Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 16-12-2022 Chỗ trống 16/20 Đăng ký
Professional React Developer 23-12-2022 Toàn quốc 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
162 giờ 11/15 Lịch học 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-12-2022 Chỗ trống 11/15 Đăng ký
IT Fundamentals 30-12-2022 Toàn quốc 18h30 -21h30 Thứ 2,4,6 119 giờ 16/20 Lịch học 18h30 -21h30 Thứ 2,4,6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 30-12-2022 Chỗ trống 16/20 Đăng ký
Rows per page