Lịch khai giảng

Cập nhật mới nhất tại FPT Software Academy!

Khoá học Ngày khai giảng Khu vực Lịch học Thời lượng Chỗ trống Đăng ký
[Online – Virtual] Automation Testing 27-03-2023 Toàn quốc 18h00 -21h00 Thứ 2,4,6 108 giờ 5/20 Lịch học 18h00 -21h00 Thứ 2,4,6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 27-03-2023 Chỗ trống 5/20 Đăng ký
[HN] IT Fundamentals 30-03-2023 Hà Nội 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
119 giờ 3/20 Lịch học 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
Khu vực Hà Nội Ngày khai giảng 30-03-2023 Chỗ trống 3/20 Đăng ký
[Online – Virtual] Agile Project Management 30-03-2023 Toàn quốc 18-21h thứ 2,4,6 hàng tuần 33 giờ 5/10 Lịch học 18-21h thứ 2,4,6 hàng tuần Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 30-03-2023 Chỗ trống 5/10 Đăng ký
[Online – Virtual] Software Testing 07-04-2023 Toàn quốc 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
93 giờ 8/15 Lịch học 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 07-04-2023 Chỗ trống 8/15 Đăng ký
[ĐN] Automation Testing 07-04-2023 Đà Nẵng 108 giờ 10/20 Lịch học Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 07-04-2023 Chỗ trống 10/20 Đăng ký
[Online – Virtual Training] DevOps Foundation 16-04-2023 Toàn quốc 18h00 -21h00 Thứ 2,4,6 94 giờ 10/15 Lịch học 18h00 -21h00 Thứ 2,4,6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 16-04-2023 Chỗ trống 10/15 Đăng ký
Rows per page