Lịch khai giảng

Cập nhật mới nhất tại FPT Software Academy!

Khoá học Ngày khai giảng Khu vực Lịch học Thời lượng Chỗ trống Đăng ký
[ĐN] Fullstack Java Web Developer 07-03-2024 Đà Nẵng 218 giờ 3/15 Lịch học Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 07-03-2024 Chỗ trống 3/15 Đăng ký
[HCM] Software Testing 12-03-2024 Hồ Chí Minh 18:00 - 21:00 Thứ 3-5-7 93 giờ 15/20 Lịch học 18:00 - 21:00 Thứ 3-5-7 Khu vực Hồ Chí Minh Ngày khai giảng 12-03-2024 Chỗ trống 15/20 Đăng ký
[HN] Professional React Developer 16-03-2024 Hà Nội 18h - 21h Thứ 3-5-7 162 giờ 12/15 Lịch học 18h - 21h Thứ 3-5-7 Khu vực Hà Nội Ngày khai giảng 16-03-2024 Chỗ trống 12/15 Đăng ký
[Online – Virtual Training] DevOps Foundation 19-03-2024 Toàn quốc 18h00-21h00 Thứ 2,4,6 94 giờ 8/15 Lịch học 18h00-21h00 Thứ 2,4,6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 19-03-2024 Chỗ trống 8/15 Đăng ký
[HN] IT Fundamentals 23-03-2024 Hà Nội 18h - 21h Thứ 3,5,7 119 giờ 10/20 Lịch học 18h - 21h Thứ 3,5,7 Khu vực Hà Nội Ngày khai giảng 23-03-2024 Chỗ trống 10/20 Đăng ký
[HCM] IT Fundamentals 25-03-2024 Hồ Chí Minh 18:00 - 21:00 Thứ 2-4-6 119 giờ 15/20 Lịch học 18:00 - 21:00 Thứ 2-4-6 Khu vực Hồ Chí Minh Ngày khai giảng 25-03-2024 Chỗ trống 15/20 Đăng ký
Rows per page