Lịch khai giảng

Cập nhật mới nhất tại FPT Software Academy!

Khoá học Ngày khai giảng Khu vực Lịch học Thời lượng Chỗ trống Đăng ký
[ĐN] IT – Business Analyst Foundation 16-08-2022 Đà Nẵng 18h00-21h00 thứ 3,5,7 hàng tuần 70 giờ 10/25 Lịch học 18h00-21h00 thứ 3,5,7 hàng tuần Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 16-08-2022 Chỗ trống 10/25 Đăng ký
Full-Stack Java Web for Beginner (Fulltime) 23-08-2022 Toàn quốc 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần. 326 giờ 1/15 Lịch học 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần. Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-08-2022 Chỗ trống 1/15 Đăng ký
[Online – Virtual] Software Testing 23-08-2022 Toàn quốc 18:00-21:00 thứ 3,5
8:30 - 11h30 thứ 7
99 giờ 18/20 Lịch học 18:00-21:00 thứ 3,5
8:30 - 11h30 thứ 7
Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-08-2022 Chỗ trống 18/20 Đăng ký
IT Fundamental (Fulltime) 23-08-2022 Toàn quốc Từ 8h30 - 17h30 thứ 2 - thứ 6 119 giờ 1/10 Lịch học Từ 8h30 - 17h30 thứ 2 - thứ 6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-08-2022 Chỗ trống 1/10 Đăng ký
DevOps Foundation 23-08-2022 Toàn quốc 18h-21h thứ 3,5 và 8h30-11h30 thứ 7 90 giờ 10/15 Lịch học 18h-21h thứ 3,5 và 8h30-11h30 thứ 7 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-08-2022 Chỗ trống 10/15 Đăng ký
IT Fundamentals 24-08-2022 Toàn quốc 18:00-21:00 thứ 2,4,6 119 giờ 2/20 Lịch học 18:00-21:00 thứ 2,4,6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 24-08-2022 Chỗ trống 2/20 Đăng ký
Rows per page