lịch khai giảng

Bộ lọc
Khoá học Ngày khai giảng Khu vực Lịch học Thời lượng Chỗ trống Đăng ký
[HCM] Embedded Developer 18-06-2024 Hồ Chí Minh 18:00 - 21:00 Thứ 3-5-7 150 giờ 5/20 Lịch học 18:00 - 21:00 Thứ 3-5-7 Khu vực Hồ Chí Minh Ngày khai giảng 18-06-2024 Chỗ trống 5/20 Đăng ký
[Online – Virtual Training] DevOps Foundation 20-06-2024 Hà Nội 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
114 giờ 8/18 Lịch học 18h-21h thứ 3,5
8h30-11h30 thứ 7
Khu vực Hà Nội Ngày khai giảng 20-06-2024 Chỗ trống 8/18 Đăng ký
[Online – Virtual] Automation Testing 23-06-2024 Hà Nội 18h00-21h00 thứ 2,4,6 108 giờ 4/15 Lịch học 18h00-21h00 thứ 2,4,6 Khu vực Hà Nội Ngày khai giảng 23-06-2024 Chỗ trống 4/15 Đăng ký
[Online – Virtual Training] IT – Business Analyst Foundation 30-06-2024 Hà Nội 18h-21h Thứ 2, 4, 6 70 giờ 6/18 Lịch học 18h-21h Thứ 2, 4, 6 Khu vực Hà Nội Ngày khai giảng 30-06-2024 Chỗ trống 6/18 Đăng ký
[HN] Full-Stack Java Web for Beginner (Fulltime) 16-07-2024 Hà Nội 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần. 335 giờ 8/12 Lịch học 8:30 - 17:30 từ thứ 2 - thứ 6 hàng tuần. Khu vực Hà Nội Ngày khai giảng 16-07-2024 Chỗ trống 8/12 Đăng ký
[HCM] IT Business Analyst Foundation 16-07-2024 Hồ Chí Minh 18:00 - 21:00 Thứ 3-5-7 70 giờ 5/20 Lịch học 18:00 - 21:00 Thứ 3-5-7 Khu vực Hồ Chí Minh Ngày khai giảng 16-07-2024 Chỗ trống 5/20 Đăng ký
Rows per page

khóa học nổi bật