Lịch khai giảng

Cập nhật mới nhất tại FPT Software Academy!

Khoá học Ngày khai giảng Khu vực Lịch học Thời lượng Chỗ trống Đăng ký
Software Testing 19-05-2022 Toàn quốc 18h -21h; Thứ 3, thứ 5, thứ 7 99 giờ 1/20 Lịch học 18h -21h; Thứ 3, thứ 5, thứ 7 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 19-05-2022 Chỗ trống 1/20 Đăng ký
IT Fundamentals 23-05-2022 Toàn quốc 18:00-21:00 thứ 2,4,6 107 giờ 2/20 Lịch học 18:00-21:00 thứ 2,4,6 Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-05-2022 Chỗ trống 2/20 Đăng ký
[ĐN] Fullstack Java Web Developer for Beginner 23-05-2022 Đà Nẵng Full-time hoặc Part-time (18h00-21h00 thứ 2, 4, 6 hàng tuần) 326 giờ 10/20 Lịch học Full-time hoặc Part-time (18h00-21h00 thứ 2, 4, 6 hàng tuần) Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 23-05-2022 Chỗ trống 10/20 Đăng ký
Professional React Developer 23-05-2022 Toàn quốc 18h00-21h00 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần 162 giờ 18/20 Lịch học 18h00-21h00 Thứ 2, 4, 6 hàng tuần Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-05-2022 Chỗ trống 18/20 Đăng ký
Front-end Developer 23-05-2022 Toàn quốc 18:00-21:00 thứ 2, 4, 6 hàng tuần 60 giờ 10/15 Lịch học 18:00-21:00 thứ 2, 4, 6 hàng tuần Khu vực Toàn quốc Ngày khai giảng 23-05-2022 Chỗ trống 10/15 Đăng ký
[ĐN] IT – Business Analyst Foundation 24-05-2022 Đà Nẵng 18h00-21h00 thứ 3,5,7 hàng tuần 70 giờ 10/25 Lịch học 18h00-21h00 thứ 3,5,7 hàng tuần Khu vực Đà Nẵng Ngày khai giảng 24-05-2022 Chỗ trống 10/25 Đăng ký
Rows per page