Data Analytics - FPT Software Academy

Data Analytics

Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về khoá học. Hãy liên hệ với chúng tôi.

TẠI SAO NÊN HỌC DATA ANALYTICS?

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng số, dữ liệu được xem là “mỏ vàng” của mọi doanh nghiệp, tạo ra vô số cơ hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực này với mức thu nhập hấp dẫn.

Tuy nhiên, để trở thành một Data Analyst chuyên nghiệp không đơn giản, ngoài nắm vững về kiến thức chuyên môn thì việc thành thạo kĩ năng cần thiết, cũng như có tư duy chuẩn về phân tích và khai thác dữ liệu là điều cực kì quan trọng.

FPT Software tự hào là học viện công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, tập trung vào kĩ năng thực chiến cho học viên. Với khóa học Data Analytics, học viên sẽ được trang bị đầy đủ về kiến thức, kĩ năng và tư duy về Data chuẩn quốc tế, có tính ứng dụng cao, tự tin bước vào cánh cửa đầy rộng mở trong lĩnh vực này.

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO AI?

 • Sinh viên đang học hoặc mới tốt nghiệp, người chuyển ngành muốn theo đuổi cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực Data Analytics/Business Intelligence
 • Người đi làm trong các doanh nghiệp, tổ chức cần nâng cao kỹ năng Phân tích dữ liệu, xử lý Data, trau dồi tư duy thưc tiễn để ứng dụng vào các công việc báo cáo, quản trj, ra quyết định chính xác trong các lĩnh vực như: HR, Finance, Sales, Marketing, Supply chain, Warehouse, Delivery…
 • Các nhà Quản lý, lãnh đạo muốn định hướng nhân sự triển khai đúng đắn hệ thống quản trị, chuyển đổi phương thức Báo cáo cổ điển sang Báo cáo thông minh Business Intelligence/Dashboard Business Intelligence tăng hiệu quả quản trị

TẠI SAO BẠN NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

 • Trang bị đầy đủ kiến thức cối lõi nhất về Phân tích dữ liệu
 • Tăng cường thời lượng thực hành với case-study thực tế: 70% thời lượng khóa học để luyện tập các công cụ và xử lý bài toán thật từ doanh nghiệp, học viên sẽ nắm vững lý thuyết, áp dụng vào thực hành ngay tại lớp
 • Hướng học viên tới Tư duy chuẩn trong Data Analytics, biết cách “Khai thác vấn đề – Sử dụng dữ liệu để giải đáp – Ra quyết định đúng đắn”,
 • Cung cấp các kỹ thuật Phân tích dữ liệu hiệu quả: Descriptive – Diagnostic – Analyzation – Visualization – Recommendation; đặt câu hỏi Effective Question để tìm Insight, sử dụng Metrics Map – Bản đồ Chỉ tiêu hiệu suất, Storytelling – Kể chuyện với dữ liệu
 • Thành thạo công cụ Excel & PowerBI, nắm được kiến thức về Database, SQL qua các bài thực hành: assignment, quiz, exercise trong mỗi buổi học và Big Case Project cuối khóa
 • Giảng viên hỗ trợ xuyên suốt trong và sau giờ học: học viên sẽ được hỗ trợ trả lời câu hỏi, tư vấn bởi giảng viên khi gặp các vấn đề vướng mắc trong quá trình học tập
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa học do FPT Software Academy cấp – bảo chứng về năng lực chuyên môn của học viên sau khi tốt nghiệp khóa học thành công.

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Học viên hoàn thành khóa học sẽ có khả năng:

 • Nắm chắc cách tư duy chuẩn cũng như các kĩ thuật phân tích trong Data analytics
 • Thành thạo sử dụng Power BI và Excel, các tools cần thiết để khai thác và trực quan hóa dữ liệu
 • Tạo report, dashboard cho các job requirements trong công việc
 • Nắm được kiến thức cơ bản về SQL
 • Biết cách khai thác data để xử lý bài toán thực tế trong doanh nghiệp
 • Nâng cao các kĩ năng về tư duy phản biện, phân tích

Lộ trình khoá học

Session 01: Fundamentals Excel & BI
Excel Fundamental
Excel M-Language, Function
Checking analysis, Pivot Tabl
Calculation analysis
Excel Chart
Visualization & insight
Excel Conditional Formatting
Excel BI
Session 02: Fundamentals of Data-Driven Decision-Making
Where's Data from?
Data Term
Data Job
Whole picture of Data
Data Driven Decision Making in Daily Life
Case study
Session 03: Research Questions for Data Analysis
Data Processing Concept
Thinking Exercise
Dimension & Metrics Concept
Design Thinking Exercise
Connecting to the Business
Session 04: Organizing and Processing ETL Data
Exercise: Excel Analytics (small Dataset)
Exercise: Excel Analytics (larger Dataset)
Power Pivot & Power BI Introduction
Exercise: Load Data by Power Query
Session 05: Organizing and Processing ETL Data (Cont) & Interpretation of Outcomes
Data Modeling
From Metrics to Measure (Human to Computer)
Write Measure with DAX Expression
Exercise
Session 06: Interpretation of Outcomes (Cont)
KPI Sales Metrics to Sales Measures
HR Metrics to HR Measures
Visualizations & How to use them correctly?
Session 07: Data Presentation & Visualization
Create first Visualization
How to create 12 common visualizations and how to use them
Connect Chart Visualizations to create Dynamic Reports
Dashboard
Session 08: Data Presentation & Visualization (Cont); Data analysis & Story Telling
Make your Visualization become a story
Big Case Review & QA
Case Study for Analytics Framework
Story Process
Story telling
Recommendation for learning Story telling
Session 09: Introduction to Database & SQL Looking Towards the Future
Database
Spreadsheet
How Data can be stored in a Database. Database Structure
SQL
Data Analytics tools
Pros & Cons of Power BI & Power Pivot Excel
How to Deploy BI Department/Project in real life
Future of Data Analytics & Business Intelligence
Big Case Review & QA
Session 10: Big case and Final Project
Presentation
Q&A & Discussion
Guide to build portfolio