CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với sứ mệnh cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực IT chất lượng cao cho các dự án lớn trên toàn cầu, FPT Software Academy mang đến cơ hội nghề nghiệp không giới hạn và môi trường đào tạo chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. FPT Software chính là nơi khởi đầu cho những thành công của các kỹ sư CNTT trong tương lai.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Full-Stack Java Web for Beginner

Thời lượng: 326 giờ

Khóa học cung cấp kiến thức từ căn bản đến nâng cao về Java – lập trình Web cho đối tượng (Non-IT).
41.800.000 VNĐ

Embedded Developer

Thời lượng: 144 giờ

Kiến thức từ căn bản đến nâng cao về Lập trình Nhúng (Embedded)
16.900.000 VNĐ

Software Testing

Thời lượng: 99 giờ

Cung cấp kiến thức, kĩ năng bài bản, nâng cao về Software Testing để trở thành Tester chuyên nghiệp
8.900.000 VNĐ

Luyện thi OCA Certification: Java SE 8 Programmer

Thời lượng: 23 giờ

Khóa học cung cấp kiến thức và kỹ năng về Java để đạt được những chứng chỉ quốc tế chuyên nghiệp
4.000.000 VNĐ

React Native Developer

Thời lượng: 77 giờ

Khóa học cung cấp kiến thức chuyên sâu để trở thành chuyên gia React Native
8.900.000 VNĐ

Agile Project Management

Thời lượng: 33 giờ

Khóa học cung cấp phương pháp quản trị dự án bằng Agile.
6.900.000 VNĐ

Fullstack .Net Web Developer

Thời lượng: 213 giờ

Cung cấp kiến thức từ cơ bản đến nâng cao để trở thành .Net Web Full-Stack Developer chuyên nghiệp
24.900.000 VNĐ

Web Applications Testing

Thời lượng: 80 giờ

Cung cấp kiến thức bài bản và nâng cao về Software Testing để trở thành Tester chuyên nghiệp
8.900.000 VNĐ

IT – Business Analyst Foundation

Thời lượng: 70 giờ

Khóa học cung cấp kiến thức, kỹ năng bài bản và nâng cao về phân tích nghiệp vụ cho dự án phần mềm.
9.900.000 VNĐ

Fullstack Java Web Developer

Thời lượng: 206 giờ

Khóa học cung cấp kiến thức bài bản và nâng cao kỹ năng thực chiến về Java Web
24.900.000 VNĐ

Professional Angular Developer

Thời lượng: 141 giờ

Khóa học cung cấp kiến thức bài bản và nâng cao kỹ năng về Lập trình Frontend với Angular
18.900.000 VNĐ

Front-end Developer

Thời lượng: 60 giờ

Khóa học cung cấp kiến thức bài bản và nâng cao kỹ năng về lập trình Web Frontend với JavaScript.
6.900.000 VNĐ
Rows per page